+47 919 13 800 post@skagerakitb.no
Besøksadresse:Borgeskogen 15, Stokke

PROSJEKTLEDELSE


Prosjektet er ikke sterkere enn prosjektets svakeste ledd.


Som prosjektleder er det kritisk å holde tråden i alt fra fremdrift til innkjøp

Vi kan tilby ITB-rådgiver, Systemintegrator, Prosjektleder og Fagligleder


ITB-rådgiver / Systemintegrator

En ITB-rådgiver sørger for at alle tekniske anlegg fungerer best mulig og etter beskrivelse.

Avhengig av hvilken fase prosjektet er i, kan vi også være med i forprosjektfasen for å sikre gode, energieffektive løsninger og på den måten også sørge for energibesparelser.

Dette gjør vi ved å kontrollere underlag og ha koordinering/samarbeidsmøter med alle tekniske fag.

Etter bygget er satt opp har vi ansvar for gjennomføringen av prøvedriften i ett år.

Noen av områdene vi kan dekke som ITB-rådgiver:

  • Følge norsk standard for ITB (NS3935)
  • Teknisk prosjektering
  • Teknisk prosjektledelse: Ventilasjon, rør, varme og kjøling, elektro, automasjon, heiser, solavskjerming, osv.
  • Dørkoordinator, prosjektering og koordinering av installasjon av dørmiljø og igangkjøring.
  • Idriftsettelse, overlevering prøvedrift (NS6450)
  • Ansvar for utarbeidelse og koordinering av Integrasjonstester
  • Ansvar for utarbeidelse og koordinering av Storskalatester


Prosjektleder

Som prosjektleder, har man hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter.

Det er prosjektlederens ansvar at prosjektet får det ønskede resultatet, at det blir ferdig til riktig tidspunkt og at prosjektet lander innenfor avtalt budsjett.

Vi har prosjektledere med erfaring fra større og mindre prosjekter, innenfor automasjon, byggningsautomasjon og samferdsel.

Vi har erfaring med NS8415 og NS8417.


Fagligleder, faglig ledelse eller teknisk ansvarlig - kjært barn har mange navn. Dette er en rolle som har mer ansvar for den tekniske leveransen. Ansvarlig for at teknisk leveranse blir som BH har beskrevet.

I denne rollen er det viktig med kompetanse og god erfaring i faget.

Vi har kollegaer og gode samarbeidspartnere med god erfaring og bred kompetanse. Våre medarbeidere sitter med kompetanse som fagbrev i ulike divisjoner, EKOM-kurs og autorisasjon, og installatør papirer.