+47 919 13 800 post@skagerakitb.no
Besøksadresse:Borgeskogen 15, Stokke

INTERNET OF THINGS

Vi er medlem av Smarte Byer Norge: http://www.smartebyernorge.no/

IOT brukes av Skagerak ITB for å analysere tilstanden til bygg.

Ved å analysere byggets tilstand, kan vi komme med tiltak for å gjøre bygget bærekraftig i henhold til FN’s bærekraftige mål og parisavtalen.

Måten vi analyserer byggene er ved innhenting av verdier og data fra sensorer og målere som gir oss informarsjon om temperatur, CO2, fuktighet som prosesseres og behandles av våre algoritmer.

Vi tror at verdiskapningen ligger i å prosesserer og bruke dataene for å oppnå prediktiv drift.


Integratorrollen

Skagerak ITB er en integrator og tar ansvar for drift av LoRa for smarte byggninger og smarte byer.

Skagerak ITB sine leverandører og samarbeidspartnere er ledende innen denne teknologien i verden. Vi mener at det å samle inn data er et verktøy for å lage algoritmer som kan bistå driftspersonell til å energi optimalisere og levere bærekraftige løsninger i henhold til FN’s bærekraftmål.

Skissen under viser strukturen i et LoRa nett, og hva vi leverer.


Vi kan også tilby integrasjon mot kjente industrielle kontrollere

For eksempel: