+47 919 13 800 post@skagerakitb.no
Besøksadresse:Borgeskogen 15, Stokke

BÆREKRAFTSMÅL

FNs 17 bærekraftsmål gir næringslivet en klar beskrivelse på hva verdenssamfunnet ønsker seg av fart og retning framover. Å jobbe for å nå disse målene innebærer forpliktelser, men også muligheter.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

I Skagerak ITB støtter vi bærekraftig utvikling og vi har bærekraftsmålene i fokus når vi tenker fremover. For at alle skal ha noe å leve av i fremtiden må vi alle tenke og handle bærekraftig.

Vi ser fokuset på bærekraft som en positiv trend og vi ser på dette som et samfunnsansvar og vi vil være med å bidra.

Kilde: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal