+47 919 13 800 post@skagerakitb.no
Besøksadresse:Borgeskogen 15, Stokke

Om oss

Skagerak ITB


Vi tilbyr kreative løsninger innen automasjon, systemintegrasjon, prosjektering, prosjektledelse, teknisk rådgivning, ITB og overtakelse av tekniske anlegg.

Skagerak ITB bidrar lokalt og globalt til en sikker og bærekraftig framtid. Vi tiltrekker oss høy kompetanse både som ansatte og ved samarbeid med leverandører, slik at vi vil være en leverandør av kreativitet og bærekraftige leveranser.

Verdier:

  • Vi bygger tillit og trygghet
  • Vi er urokkelige på kvalitet og integritet
  • Vi utvikler vår tekniske- og human-kompetanse
  • Vi samarbeider og dyrker kreativitet
  • Vi lar oss inspirere av industri 4 og det grønnes skifte
  • Vi er en lærende organisasjon
  • Vi deler

Skagerak Itb er en del av Langset konsernet som består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset har sitt hovedkontor i Molde. Selskapet er etablert med verksteder og kontorer i Polen, Sverige og Norge. Langset konsernet har i dag, april 2019, ca. 800 ansatte, og ble etablert av brødrene Jan Tore Langset og Odd Arne Langset. Skagerak ITB er samlokalisert med Langset Energi på Borgeskogen i Sandefjord.

Varemerket:

Skagerak ITB og Langset sin slogan er: «The team made for you» og det skal være et varemerke og et kvalitetsstempel. Dette både for sine ansatte og for våre kunder og samarbeidspartnere.

Skagerak ITB står i dag som et varemerke på kreativitet, kvalitet, leveransepunktlighet, fleksibilitet, tilpasningsdyktighet og godt HMS arbeid.

​Skagerak ITB er til enhver tid reviderbare i all vår virksomhet.

Skagerak ITB har en prestasjonskultur der alle ansatte jobber mot felles mål.