+47 919 13 800 post@skagerakitb.no
Besøksadresse:Borgeskogen 15, Stokke
Internet of Things
Korrekt analyse av data og måleverdier gir prediktive løsninger
Bygningsautomasjon
Prediktiv analyse gjør byggene energieffektive
Vi bygget SRO-anlegget i Herfjord- og Ryssdalstunnelen
Sammen for en bærekraftig fremtid
Skagerak ITB var med å bygge Holmestrandstasjon

VÅRE KJERNEOMRÅDER

Automasjon

Vi prosjekterer og leverer automatiserte løsninger innenfor samferdsel, vann og avløp, bygg og industri.

ITB / Prosjektleder

Vi kan ta på oss teknisk prosjektering- og gjennomføringsfasen som prosjektleder eller ITB koordinator.

IoT / Smarte byer

Smarte bygg er en naturlig del av Smarte byer. Med vår analyse og prediktive løsninger er vi med på å skape et smart, bærekraftig samfunn.

Bærekraft

Vi jobber aktivt med å nå FN's bærekraftsmål, med løsninger innenfor våre arbeidsområde.

SKAGERAK ITB

Vi tilbyr kreative løsninger innen automasjon, systemintegrasjon, prosjektering, prosjektledelse, teknisk rådgivning, ITB og overtakelse av tekniske anlegg.

Skagerak ITB er en del av Langset gruppen, som består av flere selskaper som samarbeider på flere områder. Selskapene utfyller hverandre i de tjenestene og produktene som kan tilbys og går også sammen om utførelse av jobbpakker og prosjekter.

Kontakt oss